Geleneksel Haber

  1. Anasayfa
  2. Milli Teknoloji

Milli Teknoloji

Eğitim

DEÜ Teknoparkı Büyüyor: Yeni Buluşlara Zemin Hazırlayacak

gelenekselhaber
0 0

Türkiye’nin saygın teknoloji üretim merkezlerinden birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı’nın (DEPARK) Balçova’daki Teknoloji Geliştirme Bölgesine (TGB-2), Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla TGB-3 alanı ek olarak tahsis edildi.