TÜİK: En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %48,0 oldu

Mayıs 4, 2023 gelenekselhaber 0

Gelir Dağılımı İstatistiklerinin hesaplandığı Gelir ve Hayat Şartları Araştırması 2022 yılı sonuçlarına ait gelir bilgileri, bir evvelki takvim yılı olan 2021 yılını referans almaktadır. Gelir hesaplamalarında; hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak muadil hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülmektedir.