Meme Kanserinde Tümörün Boyutu Hem Evreyi Hem de Tedaviyi Etkiliyor

Meme Kanserinde Tümörün Boyutu Hem Evreyi Hem de Tedaviyi Etkiliyor

 

Tümör boyutunun göğüs kanserinin evreleri ve tedavisinde epeyce değer taşıdığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Neşet Köksal, “Ne kadar erken ve tümör ne kadar küçük boyutlarda göğüs kanseri tanısı konursa tedaviden beklentimiz o kadar fazla oluyor. Erken teşhis konduğunda tedavi oranı neredeyse yüzde 100’dür. Bununla birlikte günümüzde ilerleyen göğüs kanseri tedavi oranı da epeyce yüksektir. Organ yayılımı yapmamış lokal İleri göğüs kanserinde, yüzde 90’a varan tedavi mümkündür.” Dedi.

 

 

Meme kanserinin dünyada her yıl bir milyon bayanı etkilediğini hatırlatan Genel Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Neşet Köksal, dünya genelinde her platformda meme kanseri farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarıyla amacın kitle oluşmadan göğüs kanseri teşhisini koyabilmek olduğunu hatırlattı. 

Günümüzde hala hastaların sıklıkla kitle tespit edildikten sonra tabibe başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Köksal, “Bu hastalarda kitle saptandıktan sonra kitlenin boyutunun tedaviyi nasıl etkilediğini öğrenmek istiyor, bu mevzuda bir araştırmaya giriyor” diye konuştu.

 

“MEME KANSERİNDE ÇOĞALMA SURATI EKSERİYETLE 6 AY KADARDIR”

Meme kanserinde tümör boyutunun hem göğüs kanseri evresini hem de tedavisini çok yakından etkileyen bir durum olduğunun altını çizen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Köksal, “Meme kanserinde teşhis esnasındaki tümör boyutu ne kadar küçükse ve ne kadar erken teşhis konmuşsa, hem tedaviden beklentimiz o kadar fazla oluyor hem de hasta olağan ömrüne o kadar süratli dönebiliyor” diye konuştu. Kanser hücrelerinin çoğalmasının olağan hücre yapısından farklı olduğunu ve kanser hücrelerinin denetimsiz olarak çoğalmaya devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Köksal kelamlarına şöyle devam etti: “Farklı kanser cinslerinde bu büyüme ve çoğalma suratları farklıdır. Birtakım kanser çeşitlerinde daha süratli, kimilerinde daha yavaş. Bu çoğalma suratını belirtmek maksadıyla double time ya da ikilenme vakti dediğimiz bir tabir kullanırız. Bundan anlaşılan bir kanserin boyutunun ikiye katlanması için geçen vakittir. Yani bir hücrenin 2 hücre olması, ya da bir santimetrelik bir tümörün iki santimetreye ulaşması için geçen vakit. Göğüs kanserinde büyüme suratını etkileyen çeşitli faktörler olsa da bu mühlet ortalama 6 ay civarındadır. Göğüs kanserinde tümörün yaklaşık bir santimetrelik boyuta ulaşması için geçen müddet 2-5 yıl ortasında değişmektedir.” 

 

“MEME KANSERİNİN SEYRİNDE DE YAŞ FAKTÖRÜ ÖNEMLİ”

Kanserin büyüme suratını etkileyen birçok faktör olduğuna değinen Prof. Dr. Neşet Köksal kelamlarına şöyle devam etti:  “Bu faktörlerin başında yaş geliyor. Örneğin, 40 yaşın altında ortaya çıkan göğüs kanserleri daha süratli büyüyor ve daha agresif oluyor. Yeniden menopoz öncesi oluşan göğüs kanserlerinin daha süratli büyüdüğü biliniyor. Ailesinde göğüs kanseri öyküsü olan bireylerde de, menopoz sonrası hormon tedavisi gören bireylerde de büyüme daha süratli. Tümörün patolojik değerlendirilmesinde, çoğalma suratı konusunda bizlere bilgi sağlayan birtakım parametrelere de bakılmaktadır. Kanser hücrelerindeki farklılaşma ya da çoğalma indeksinin yüksek olduğu durumlarda göğüs kanseri daha süratli büyümektedir.”  

 

TÜMÖR BOYUTU ARTTIKÇA BÖLGESEL LENF BEZLERİNE YAYILIMIN ARTTIĞI KABUL EDİLİR”

Dolayısıyla göğüs kanserinde erken teşhisin hayati kıymeti olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Neşet Köksal, göğüs kanserinde erken evrede tedavi talihinin neredeyse yüzde 100 olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Köksal, hususla ilgili kelamlarına şöyle devam etti: 

“Tümör boyutunun 2 santimin altında olduğu göğüs kanserlerini koltuk altı lenf bezlerine yayılım olsa da erken evre olarak tanımlarız. Tümör boyutu 2-5 santim ortasında ise koltuk altı lenf bezlerinin durumu ehemmiyet kazanır. Lenf bezlerinde hastalık yoksa hastalığı yeniden erken evre olarak kabul ederiz. Fakat tümörün boyutu 2-5 santim ortası ve lenf bezlerinde yayılım varsa, ya da tümör boyutu 5 santimin üzerinde ise lenf bezlerinin durumuna bakmadan hastalığın bir adım öteye geçtiğini anlarız ve hastalığı lokal ileri göğüs kanseri olarak tanımlarız. Karaciğer ya da akciğer üzere organ yayılımı varsa tümör boyutuna bakmadan artık bunu metastatik yani yayılmış göğüs kanseri olarak kabul ediyoruz.” 

Tümör boyutu arttıkça bölgesel lenf bezlerine yayılımın ya da organ metastazlarının arttığı kabul edilmektedir diyen Prof. Dr. Köksal, “Yapılan kimi çalışmalarda; boyutu 1cm ve altındaki göğüs kanserlerinde koltuk altı lenf bezlerine yayılma ihtimali yüzde 10 civarında iken bu oran 5cm’nin üstünde olan kanserlerde yüzde 70’e kadar çıkmaktadır. Lakin tümör boyutu ile koltuk lenf bezlerindeki yayılım alakası yanlışsız oranlı olarak artmamaktadır. Bu da tümör boyutu yanında yayılımları etkileyen, moleküler özellikler üzere öteki faktörlerde olduğunu göstermektedir” diye konuştu. 

 

TÜMÖRÜN BOYUTU TEDAVİYİ DE ŞEKİLLENDİRİYOR

Meme kanseri tedavisinde kullandığımız yolları üç kümede toplanıyor. Cerrahi tedavi, kemoterapi, hormonoterapi ve akıllı ilaç denilen ilaç tedavileri ve ışın tedavisi olarak bilinen radyoterapi.   Cerrahi tedavi ve radyoterapi hastalığın lokal denetimini sağlarken ilaç tedavileri ile sistemik tedavinin hedeflendiğini hatırlatan Prof. Dr. Köksal, erken cihanın tedaviyi nasıl etkilediğini şöyle anlattı: “Uygulanan her bir tedavinin ömür konforunu bozabilecek ve istenmeyen yan tesirleri olabilir. Göğüs kanseri ne kadar küçük boyut da ve erken basamakta saptanırsa lokal denetimi sağlayan cerrahi tedavi ve radyoterapi kâfi olabilir. Örneğin 1cm’in altında saptanan göğüs kanserlerinin büyük çoğunluğunda kemoterapi ihtiyacı olmayabilir ve tedavinin yan tesirlerinden kurtulur. Lokal tedavilerin yanında hormon hassas ise hormon tedavisi, akıllı ilaçtan fayda görecek bir hasta ise akıllı ilaç tedavisi eklenir.”

“HASTALAR UYGUNSA MEMEYİ MUHAFAZAYI TERCİH EDİYORUZ”

Cerrahi tedavinin göğüs kanseri tedavisinde epey kıymetli bir yer tuttuğunun altını çizen Prof. Dr. Neşet Köksal kelamlarına şöyle devam etti: “Genellikle göğsün cerrahi tedavisini uygularken memeyi olabildiğince muhafazaya çalışıyoruz. Zira hastalar birinci başta, göğüs kanseri tanısı alınca kanserli göğsünün alınmasını ve bu sayede hastalıktan kurtulacağı üzere bir kanı içinde oluyorlar. Lakin yapılan çalışmalarda, göğsün korunduğu göğüs kollayıcı cerrahi ile göğsün alındığı mastektomi ortasında nüks ya da sağ kalım açısından bir fark ortaya konmamış.”

 

“AMACIMIZ HEM HASTANIN TEDAVİSİNİ PLANLAMAK HEM DE ÖMÜR KALİTESİNİ KORUMAK”

“Meme kanserinin cerrahi tedavisini planlarken bir taraftan kanserini tedavi ederken öbür taraftan da hastanın ömür kalitesini müdafaaya çalışırız.” Diyen Prof. Dr. Köksal, kelamlarına şöyle devam etti: “Memenin bayanlar için değerli bir organ olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Göğüs kanseri cerrahisinde uygun hastalarda memeyi koruduğumuz, tümörlü kısmı etraf göğüs dokusu ile birlikte çıkardığımız göğüs gözetici cerrahi tedavi metotlarını tercih etmekteyiz. Lakin bu süreci yaparken ortaya çıkacak kozmetik sonuçlar da kabul edilebilir olmalıdır. Göğüs esirgeyici cerrahi için tümör boyutu kadar göğsün kendi hacmi de değerlidir. Küçük bir göğüste 3 santimlik bir tümör için yapılacak göğüs kollayıcı cerrahi uygun bir kozmetik sonuç vermeyebilirken, büyük bir göğüste 5 santimlik bir tümör için yapılacak göğüs esirgeyici cerrahi âlâ bir kozmetik sonuç verebilir. Tümör boyutu küçük olsa da bazen göğüs içinde birden fazla yerde tümör olabilir. Bu cins tümörlerde göğüs hami cerrahi yerine mümkünse göğüs başının ve göğüs derisinin korunarak göğüs dokusunun tamamının alındığı subkutanöz mastektomi ve gerisinde değişik usullerle göğüs rekonstriksiyonunun yapılmasını tercih etmekteyiz. Günümüzde göğüs kanserininin cerrahi tedavisinde onkoplastik cerrahi olarak tanımladığımız, kanserin tedavisi ile birlikte hastanın hayat konforunu bozmayacak formüller daha fazla kullanılmaktadır.”

 

 “BOYUT UYGULANAN TEDAVİYİ DİREKT ETKİLER”

Tümör boyutunun koltuk altı cerrahisini etkilediğinin altını çizen Prof. Dr. Neşet Köksal, “Gerektiğinde yapılmak zorunda olunsa da göğüs cerrahisi sonrası hasta konforunu en fazla bozan durum koltuk altı lenf bezlerinin temizlenmesi sonrası oluşan kol ödemidir ve bunlara tahlil bulmak da hayli zordur. Bu nedenle göğüs kanseri cerrahisi esnasında olabildiğince koltuk altı lenf bezlerini korumak isteriz.  Küçük boyutlarda ekseriyetle koltuk altı lenf bezlerindeki yayılmayı daha az görüyoruz ve bu hastalarda bekçi lenf bezi biyopsisi dediğimiz işaretlenmiş 2-3 koltuk altı lenf bezini çıkarmakla yetiniyoruz. Günümüzde göğüs hami cerrahi yapılmış hastalarda bekçi lenf bezlerinden bir ya da ikisinde lenf bezi dışına çıkmamış yayılım olsa da bu hastalarda koltuk altı lenf bezlerinin çıkarılmasından kaçınıyoruz. Boyut arttıkça koltuk altındaki lenf bezleri tutulumu daha fazla oluyor. Bu yüzden boyut, koltuk altı lenf bezlerine uyguladığımız cerrahiyi direkt etkileyen bir faktördür” diye konuştu. 

 

“TEDAVİNİN NASIL VE NEREDE BAŞLAYACAĞI ÇOK ÖNEMLİDİR”

Hastalara teşhis koyulduktan sonra evvel bununla yüzleştiklerini belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Neşet Köksal, “Hastalar için başlangıçta biraz ürkütücü ve müthiş olabiliyor. Bunu kabullendikten sonra ‘bu hastalıkla ne yapmak lazım, nasıl bir tedavi uygulamak lazım, nerede bu tedaviyi uygulamak lazım’ arayışı içine giriyorlar. Meme kanser tanısı konduktan sonra hastanın yaşı, menopoz durumu, aile kıssası, genetik farklılıkların olup olmaması, hastalığın evresi, tümörün boyutu, tek ya da birden fazla olması, göğüs başı ile yakınlığı, göğüs yapısı ve tümörün moleküler özellikleri değerlendirildikten sonra tedavi planlaması yapılır. Bu planlama genel cerrahi uzmanı, medikal onkoloji uzmanı, radyasyon onkoloğu, radyolog, patolog dan oluşan bir kurul tarafından değerlendirildikten sonra belirlenir. Bu planlama yapılırken hasta ile konuşulur ve alınacak karara onun da dahil olması istenir. Bu biçimde tedaviye cerrahi ile mi ya da kemoterapi ya da akıllı ilaçla mı başlanacağı, cerrahi ile başlanacaksa nasıl bir cerrahi tedavi uygulanacağına, koltuk altı lenf bezleri için nasıl bir süreç yapılacağına hasta ile konuşarak birlikte karar verilmelidir. Hastanın bu hususlarda hakikat bir biçimde bilgilendirilmesi, uygun bir merkeze ve gerçek adreslere müracaat etmesi değerlidir.  Unutulmaması gereken erken teşhis konmuş göğüs kanserinin tedavisi neredeyse yüzde 100’e yakın, lokal ilerlemiş göğüs kanserlerinde %85 civarındadır. Hastalar çok uzun yıllar, problemsiz, hastalıksız bir hayat sürüyorlar” açıklamasını yaptı. 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*