Dubai Ekonomisi 2023’ün İlk Yarısında %3,2 Büyüdü

Dubai İktisadı 2023’ün Birinci Yarısında %3,2 Büyüdü

  • 2023’ün ikinci çeyreğinde etkileyici bir halde %3.6 büyümeyle ivme kazanan Dubai iktisadı, yılın birinci yarısında 223.8 milyar AED’lik toplam bedele ulaştı.
  • Hamdan bin Mohammed: “Bu ekonomik büyüme, Dubai Ekonomik Gündemi D33’in amaçlarıyla de uyumlu. Bu gayeler, önümüzdeki on yılda GSYİH büyümesini ikiye katlamak ve Buyrukluğun dünyanın en güzel üç kentsel iktisadından biri olma pozisyonunu pekiştirmektir. Dubai’nin süratli ekonomik büyümesi, insanlara yatırım yapmak ve Dubai’nin yatırım ortamının daima gelişmesini sağlamak için şartları yaratma vizyonuyla ileriye bakmasının doğal bir sonucu.”
  • Helal Almarri: Bu sürdürülebilir ekonomik büyümeyle, Dubai Ekonomik Gündemi D33’in kent genelinde uyumun direkt bir sonucu olarak aksiyona geçirilebilir ivme görüyoruz.
  • Hamad Al Mansoori: Dubai’nin iktisadı, liderliğin büyük vizyonuyla yönlendirilen yasal sistem, altyapı, hizmet kalitesi, cazip yatırım ortamı ve dijital dönüşüm üzere çok sayıda muvaffakiyet faktörüyle destekleniyor.
  • Hizmet dalı performans göstergeleri, Dubai’nin dünyadaki en süratli toparlanan destinasyon olduğunu doğruluyor
  • Taşımacılık ve depolama kesimi, 2023’ün birinci yarısında %10.5 büyümeyle öne çıkıyor

Dubai Veliaht Prensi ve Dubai İcra Konseyi Lideri Pir Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Dubai iktisadının 2023 birinci yarısında güçlü performansını övdü. 2023 birinci yarısında geçen yılın tıpkı devrine nazaran %3,2 büyüyen iktisadın toplam kıymeti 223,8 milyar AED’ye (BAE Dirhemi) ulaştı.

Şeyh Hamdan bin Mohammed, “Ekonomik büyüme, Dubai Ekonomik Gündemi D33’ün önümüzdeki on yılda GSYİH büyümesini ikiye katlamak ve buyrukluğun dünyanın en âlâ üç kentsel iktisadından biri olarak pozisyonunu sağlamlaştırmak gayeleriyle uyumlu” dedi. Bu süratli ekonomik büyümenin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Lider Yardımcısı ve Başbakanı ve Dubai Buyruğu Pir Muhammed bin Rashid Al Maktoum’un yatırımı teşvik eden ve Dubai’nin yatırım ortamının daima gelişimini sağlamak için şartlar yaratan ileri görüşlü vizyonunun doğal bir sonucu olduğunu kaydetti.

Emirliğin olumlu ekonomik performansı, ulaşım, toptan ve perakende ticaret, finans ve sigorta, konaklama ve yiyecek dalı, emlak, bilgi ve bağlantı ve imalat üzere kesimlerde kaydedilen dikkat alımlı büyümeden kaynaklandı. Bu bölümler, Dubai Data ve İstatistik Kurumu’nun yayınladığı bilgilere nazaran, birinci yarı büyümesine toplam olarak yaklaşık %93,9 katkıda bulundu ve ulaşım ve depolama dalı %42,8 ile başı çekerken, onu %12,9 ile ticaret ve %9,9 ile finans ve sigorta faaliyetleri bölümü takip etti. Bu dikkat çeken performans, 2023 ikinci çeyrekte gerçek GSYİH’da %3,6’lık büyümeden kaynaklandı.

Dubai İktisat ve Turizm Departmanı Genel Müdürü Helal Saeed Almarri, “Bu sürdürülebilir ekonomik büyüme ile birlikte, Pir Muhammed bin Rashid Al Maktoum’un vizyonu doğrultusunda, Dubai Ekonomik Gündemi D33’ü tüm kentte koordineli bir biçimde uygulamanın direkt sonuçları kapsamında harekete geçirilebilir bir ivme olarak görüyoruz” dedi. 

D33 kapsamındaki tüm projelerin hızlandırılmasına ve bu kritik ekonomik kaldıraçların kristalleşmesine kararlı olduklarını belirten Almarri, “Böylece sürdürülebilir ekonomik kalkınma, global çekiciliğin artması ve hem genişleme hem de yabancı yatırım için hiper kontaklı bir ağ için uygun ekosistemi ve düzenleyici çerçeveyi oluşturmaya devam edebiliriz.” halinde konuştu.

Digital Dubai Genel Müdürü Hamad Obaid Al Mansoori ise, sonuçları yorumlayarak, “2023 birinci yarısında elde edilen büyüme, Dubai’nin ekonomik ekosisteminin genel performansını yansıtıyor, bu da hükümetin yatırım için uygun şartlar yaratma, iş rekabetçiliğini artırma, dış ticareti artırma ve Buyrukluğun iktisadında dijital dönüşümü teşvik etme eforlarıyla uyumlu hale geliyor” dedi.

Al Mansoori, “Bugün gördüğümüz bu etkileyici sayılar, amaçlarımıza ulaşma ve onları aşmada dikkat cazibeli bir başarıyı temsil ediyor. Tüm bunlar, vakit içinde zorlukların üstesinden gelme yeteneğini kesin olarak kanıtlamış olan liderliğimiz tarafından özetlenen açık ve bütünleşik bir stratejiyle yönlendiriliyor. Dubai’nin en tezli ekonomik gayelerine ulaşmak ve liderliğimizin direktiflerini uygulamak için ilgili tüm tarafların gösterdiği gayretleri ve dayanışmalarını ve iş birliklerini alkışlıyorum. Dubai, dünya başkanı bir kent olarak ve milyonların hasret duyduğu ve örnek almaya çabaladığı bir rol model olarak prestijini pekiştirdi. İnanılmaz ekonomik büyümemiz beklentileri aşmaya devam ederken, Buyrukluğun modeli geleceğin ekonomilerinin umut verici bir prototipi ve net bir örneği olarak güçlendiriliyor.” halinde konuştu.

Dubai Data ve İstatistik Kurumu CEO’su Younus Al Nasser ise “Çeşitli dallarda ve faaliyetlerde gördüğümüz ekonomik büyüme, buyrukluğun iktisadının dayanıklılığını ve Dubai Ekonomik Gündemi D33’de özetlenen ekonomik amaçlarına ulaşma konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Dubai Hükümeti’nin eforları ve Dubai iktisadına sağladığı fevkalâde güçlendirme, yönetişim, yasal bütünleşme, kapsamlı altyapı, rekabetçi lojistik hizmetleri ve örnek çeviklik dahil olmak üzere buyrukluğun iktisadını en ahenk sağlayabilen ve en süratli toparlanan iktisat haline getiriyor” dedi.

Dubai Data ve İstatistik Kurumu’nun, ekonomik performansı milletlerarası standartlara ve bilimsel unsurlara nazaran, son, yanlışsız ve kapsamlı datalara dayanarak ve Dubai’nin dijital dönüşümdeki amaçları doğrultusunda en son data tekniklerini kullanarak hesapladığını belirten Al Nasser, “Bu da hükümetin, bilgilerin dijital dönüşümün temelini oluşturduğuna ve gerçeğin hassas bir biçimde anlaşılmasına, şuurlu karar vermeye ve geleceğin varsayım edilmesine ve planlanmasına imkan tanıdığına dair güçlü inancını yansıtıyor.” halinde konuştu.

Dubai İktisat ve Turizm Departmanı (DET) bünyesindeki Dubai Ekonomik Kalkınma Kurumu CEO’su Haydi Badri ise, “Dubai liderliğinin stratejik vizyonu ile kamu ve özel dalların işbirliği ruhu, Dubai’nin canlı ekonomik büyümesinin itici gücü olmaya devam ediyor. D33 kapsamındaki stratejik teşebbüslere odaklanmaya devam ediyor ve tüm kilit kesimlerde sürdürülebilir büyüme için kritik imkanlar sağlamaya, ekonomik kilitlenmeleri çözmeye ve daha da kapsamlı bir proje yol haritası oluşturmak için teslimatlarını önceliklendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Ticaret hacminde %1,7’lik büyüme

Dubai iktisadında ticaret faaliyetler, 2023 birinci yarısında 53,6 milyar AED katma kıymet sağlarken,  2022 tıpkı periyoda nazaran %1,7 oranında büyüdü ve GSYİH’ye %23,9 ve toplam büyümeye %12,9 katkıda bulundu. Ticari faaliyetler, sürdürülebilirlik ve ekonomik refaha aktif bir formda katkıda bulundukları için Dubai iktisadı ve daha geniş bölge için hayati ehemmiyet taşıyor. 

Ulaşım ve lojistik bölümünde %10,5 büyüme

Ulaşım ve lojistik, geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran 2023 birinci yarısında %10,5’luk kıymetli bir büyüme ile öbür tüm kesimlerden daha düzgün performans gösterirken, bölüm, toplam kaydedilen birinci yarı büyümesine %42,8 katkıda bulunarak 31,4 milyar AED katma bedel yarattı. Ulaşım ve depolama dalı, bireyler ve mallar için kara nakliyatı, deniz nakliyeciliği, elleçleme ve depolama, posta hizmetleri, bireyler ve mallar için hava nakliyatı ve ilgili takviye faaliyetleri ile ilgili faaliyetleri içeriyor. 

Hava nakliyatı, değerli hacmi nedeniyle ulaşım ve depolama bölümünün en büyük kısmını oluşturuyor. Alt bölümün performansı, geçen yılın tıpkı devrine nazaran 2023 birinci yarısında yolcu sayısında %56 artış kaydeden ulusal havayollarının hizmetlerine olan talebin artışından olumlu etkilendi.

Otel ve restoran bölümünde %9,2 büyüme

Dubai otel ve yiyecek hizmetleri bölümü, 2023 birinci yarısında yaklaşık 7,9 milyar AED katma bedelle %9,2 büyüme oranı bildirdi. Kesim iktisada %3,5 ve toplam büyümeye %9,5 katkıda bulundu. Dubai İktisat ve Turizm Departmanı’nın bilgilerine nazaran, buyrukluk, geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran %20 büyüme ile 8,55 milyon milletlerarası ziyaretçiyi ağırladı ve Covid-19 öncesinde kentin 2019 birinci yarısında 8,36 milyon memleketler arası ziyaretçiyi ağırladığı sayıyı aştı. DET tarafından yayınlanan bilgilere nazaran, Dubai’nin dünyanın en favori turizm destinasyonu olarak pozisyonunu daha da güçlendirdiğini gösteriyor. 

Emlak Kesiminde %3,6 Büyüme

Digital Dubai bünyesinde yer alan Dubai Bilgi ve İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan rapora nazaran, emlak dalı ise %3,6 büyüdü ve toplam iktisada %8,2 ve toplam büyümeye %9,2 katkıda bulundu. Dubai Tapu Dairesi’nin bilgilerine nazaran, kelam konusu büyüme bu yılın birinci yarısında emlak satışlarındaki büyümeden kaynaklandı. Dalın esnekliği ve cazipliği, yatırımcılara garanti edilen şeffaflık ve bölüme duydukları inanç de bu büyümede tesirli oldu.

Finans Kesiminde %2,7 Büyüme

Finans ve sigorta faaliyetleri, 2023 birinci yarısında %2,7 büyüme kaydetti ve 26,6 milyar AED katma bedelle GSYİH’ya %11,9 katkıda bulundu. Ayrıyeten toplam büyümeye %9,9 oranında katkıda bulundu. BAE Merkez Bankası bilgilerine nazaran, kredi ve mevduat hacmi bir evvelki yılın birebir devrine nazaran ortalama %9 büyüdü.

Bilgi ve İrtibat Dalında %3,8 Büyüme

Bilgi ve bağlantı faaliyetleri, 2023 birinci yarısında 2022 yılının tıpkı devrine nazaran %3,8 büyüme kaydetti ve 9,6 milyar AED katma paha elde ederek toplam büyümeye %5 katkıda bulundu.

Öte yandan, Dubai’de faaliyet gösteren öteki ekonomik kesimler 2023 birinci yarısında %0,7 büyüme kaydetti ve birlikte toplam büyümenin %6,1’ine katkıda bulundu.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*